Artikel från Kulturdepartementet

Sveriges samarbete med ryska och belarusiska kulturaktörer

Publicerad

Den 4 mars 2022 fördömde Sverige å det kraftfullaste den oprovocerade, olagliga och oförsvarliga ryska invasionen av Ukraina. Rysslands agerande är en attack på den europeiska säkerhetsordningen och de europeiska länderna står nu enade i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket. Omfattande sanktioner har införts på kort tid mot Ryssland och den ryska statsledningen. Regeringen fortsätter nu att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige.

Detta gäller för kultursamarbeten mellan svenska kulturinstitutioner och myndigheter, och Ryssland och Belarus:

  • Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.
  • Det finns dock individuella kontakter mellan kulturaktörer i Sverige, Ryssland och Belarus. Många enskilda kulturaktörer, journalister och konstnärer i Ryssland och Belarus är del av en folklig och ibland öppen opposition mot den ryska statsledningen och deras agerande. Det går inte att likställa enskilda ryska och belarusiska kulturaktörer med statliga institutioner och kategoriskt uppmana till att bryta alla kontakter med kulturaktörer.
  • Regeringens utgångspunkt är att de svenska kulturinstitutionerna och myndigheterna försäkrar sig, i varje enskilt fall, om eventuella individuella kontakter och samarbeten är lämpliga. Vi uppmanar de svenska kulturinstitutionerna och myndigheterna att särskilt beakta de säkerhetspolitiska aspekterna på samarbeten.
  • Rekommendationen från regeringen är att svenska kulturinstitutioner och myndigheter ska ha en mycket strikt hållning vad avser utbetalningar, hantering av ansökningar, genomförande av projekt, ingående av avtal och liknande som involverar ryska och belarusiska mottagare.