Fortsatt stöd till Ukraina och närmare samarbete med Nato i fokus på EU:s försvarsministermöte

Publicerad

EU:s fortsatta stöd till Ukraina och EU:s allt närmare samarbete med Nato var frågor som dominerade försvarsministermötet i Bryssel den 15 november. Det här var försvarsminister Pål Jonsons första EU-möte som försvarsminister.

Pål Jonsson
Försvarsminister Pål Jonson. Foto: EU-representationen i Bryssel

Försvarsminister Pål Jonson konstaterade efter mötet att diskussionen mellan Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell och EU-ländernas försvarsministrar varit mycket bra.

– EU och Nato har aldrig förr arbetat så nära varandra som i dag. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna stötta Ukraina både med militära, politiska och ekonomiska medel, säger försvarsminister Pål Jonson. 

Utbildningsinsatsen EUMAM Ukraina, där Tyskland och Polen har ledande roller, är ett uttryck för EU:s fortsatta stöd och engagemang för Ukraina. Med målet att utbilda upp till 15 000 soldater är EUMAM Ukraina en omfattande insats och kompletterar utbildningsinsatsen Interflex som pågår i Storbritannien och där Sverige bidrar.

– Vi ser nu över hur vi ska delta i insatsen, men Sverige går in i EUMAM Ukraina med utgångspunkten att vi ska delta i ledningsstrukturen för insatsen. Det har regeringen redan fattat beslut om, säger försvarsminister Pål Jonson.