Nya diskussioner om krisåtgärder på extrainsatt energiministermöte

Publicerad

EU:s energiministrar möttes i Bryssel den 24 november för fortsatta diskussioner om krisåtgärder för att hantera de höga energipriserna på den europeiska marknaden. Statssekreterare Daniel Liljeberg representerade Sverige vid mötet.

En man iförd mörk kostym, ljusblå skjorta och mörkröd slips står framför en grå vägg.
Vid det extrainsatta energirådsmötet den 24 november representerades Sverige av Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch. Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

Åtgärder för att hantera de höga energipriserna

Vid det extrainsatta mötet i EU:s TTE-råd den 24 november höll energiministrarna nya samtal för att hitta enighet i frågan om åtgärder för att hantera de höga energipriserna.

Kommissionen presenterade den 18 oktober ett förslag till ny rådsförordning om krisåtgärder för att sänka gaspriserna. Förslaget innehåller åtgärder för ökad samordning av gasinköp, utbyte av gas över gränserna och tillförlitliga prisriktvärden.

Ministrarna diskuterade även kommissionens förslag för snabbare utbyggnad av förnybar energi. Den 9 november 2022 presenterade kommissionen ett förslag till rådsförordning med bestämmelser för snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi som bland annat avser solenergi och värmepumpar.

Därutöver diskuterade ministrarna kommissionens förslag till rådsförordning om en marknadskorrigeringsmekanism som presenterades av kommissionen den 23 november.

Ytterligare diskussioner väntas

Det tjeckiska ordförandeskapet har meddelat att ett ytterligare extrainsatt energiministermöte kommer att hållas i Bryssel i mitten av december för att nå en överenskommelse om kommissionens föreslagna åtgärder som ett samlat paket.

Vid mötet den 24 november representerades Sverige av Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch.

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.