Hoppa till huvudinnehåll

Ebba Busch reser till Bryssel för energirådet

Publicerad

Energi- och näringsminister Ebba Busch reser till Bryssel för att delta vid energirådet. På agendan står bland annat rådsslutsatser om hållbar elnätsinfrastruktur samt diskussioner om RePowerEU och det fortsatta arbetet med den europeiska gröna given.

Rådsslutsatserna fokuserar särskilt på finansiering, planering och integrering av de europeiska elnäten. Regeringen välkomnar en diskussion om elininfrastruktur och hur en väl fungerande sådan kan bidra till att genomföra energiomställningen och hålla nere elpriserna. Regeringen anser dock att det först och främst är viktigt att åtgärda flaskhalsar och obalanser inom enskilda medlemsländer. En effektiv användning av elnäten inom EU förutsätter att elnätsområden är rimligt utformade i alla medlemsländer. Därtill måste all fossilfri energi bidra till energiomställningen. Regeringen verkar därför för att rådslutsatserna ska vara teknikneutrala.  

Därefter ska ministrarna diskutera RePowerEU:s framtid. RePowerEU lanserades till följd av Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina och syftar till att snabbt minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen. Regeringen stödjer fortsatt paketet och anser att det europeiska beroendet av rysk fossil energi ska upphöra snarast möjligt.

Slutligen ska ministrarna diskutera den gröna given och hur den kan bidra till att göra EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollustläpp 2050. För regeringen är det fortsatt viktigt att fokusera på åtgärder som underlättar för industri och konsumenter att välja kostnadseffektiva och fossilfria lösningar. Regeringen vill dock se en minskad detaljreglering i hur den gröna givens mål ska nås. Det är viktigt att varje region och industri ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt baserat på sina specifika förutsättningar.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Om mötet

Mer information om mötet och dagordningen finns på ministerrådets webbplats. Där kommuniceras även de viktigaste resultaten efter mötet och du kan ta del att bilder, videomaterial och doorsteps från mötet.

Kommenterad dagordning

Inför möten i ministerrådet lämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller kortfattade uppgifter om rådsmötets dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Laddar...