Artikel

Regeländringar beslutade den 29 september 2022

Publicerad

Förordningsändringar – följdändringar och korrigeringar med anledning av ny förpackningsförordning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningarna om producentansvar för förpackningar, om nedskräpningsavgifter och om engångsprodukter.

Svenska institutet för standarder (SIS) har beslutat om en ny standard för korkar och lock av plast. Hänvisningen i förpackningsförordningen till standarden har därför uppdaterats. I förpackningsförordningen har även en hänvisning till en annan bestämmelse som av misstag angetts fel ändrats. En ändring görs också i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förpackningsförordningen rörande retursystemet. Retursystem som är godkända enligt den tidigare retursystemsförordningen ska anses godkända även enligt den nya förordningen fram till och med den 31 december 2026. Slutligen görs en korrigering med avseende på termen energiutvinning så att samma term används i hela förordningen.

Ändringarna i förordningen om nedskräpningsavgifter och i förordningen om engångsprodukter syftar till att uppdatera hänvisningar till förpackningsförordningen så att hänvisningarna görs till 2022 års förpackningsförordning och inte till 2018 års förpackningsförordning.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Referenser:

  • förordning (2022:1424) om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
  • förordning (2022:1425) om ändring i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter
  • förordning (2022:1426) om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter

Kontaktperson:

Frida Rudsander 08-405 46 61