Artikel

Regeländringar beslutade den 4 augusti 2022

Publicerad

Ändring i förordningen om viltförvaltningsdelegationer

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om viltförvaltningsdelegationer. Ändringen är en följdändring till en ändring i Näringsdepartementets förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Syftet med den ändringen är att Naturvårdsverket endast ska fastställa miniminivåer för förekomsten av varg på rovdjursförvaltningsnivå och inte längre på länsnivå. Följdändringen innebär att orden ”i länet” stryks. Det görs även några rent språkliga ändringar.

Ändringen träder i kraft den 1 november 2022.  

Referenser:

  • förordning (2022:1375) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Kontaktperson:

Lina Oskarsson 08-405 53 72

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.