Artikel

Regeländringar beslutade den 6 oktober 2022

Publicerad

Ändring i miljötillsynsförordningen av tidsperiod för den nationella tillsynsstrategin och tillsynsvägledningsplaner

Regeringen har beslutat om ändring i miljötillsynsförordningen som innebär att tidsperioden för den nationella tillsynsstrategin förlängs från tre till fyra år och att tidsperioden för tillsynsvägledningsplaner för vissa angivna myndigheter kortas från tre till två år.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Referenser:

  • förordning (2022:1427) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Kontaktperson:

Alexandra Venander 08-405 89 50

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.