Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina, Stora sjöregionen och Västra Balkan på dagordningen när EU:s utrikesministrar möts i Bryssel

Publicerad

EU:s utrikesministrar väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina, utvecklingen i Stora sjöregionen och utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter av EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan den 14 november 2022. EU:s höga representant Josep Borrell väntas bland annat beröra klimattoppmötet COP27 och situationen i Iran. Utrikesminister Tobias Billström företräder Sverige vid mötet.

Utrikesminister Tobias Billström. Bild tagen i oktober 2022.
Utrikesminister Tobias Billström. Bild tagen i oktober 2022. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rysslands aggression mot Ukraina

Regeringen fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands aggression mot Ukraina.

EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka trycket på Ryssland, inklusive genom utökade sanktioner, isolering i multilaterala forum och ansvarsutkrävande för de brott som har begåtts under aggressionen.

EU bör aktivt stödja och uppmuntra kandidatlandet Ukrainas fortsatta reformsteg. Samtidigt måste utvidgningsprocessens integritet och trovärdighet värnas genom ett meritbaserat förhållningssätt till Ukrainas fortsatta EU-närmande.

Stora sjöregionen

Ministrarna väntas diskutera utvecklingen i Stora sjöregionen och hur EU:s samlade engagemang i regionen kan bidra till en fredlig utveckling.

EU:s engagemang i Stora sjöregionen bör vara långsiktigt och strategiskt. EU bör anta en integrerad regional ansats för att hantera grundorsakerna till konflikterna i östra Demokratiska republiken Kongo och bidra till regional stabilitet och utveckling. I denna bör EU särskilt kraftsamla mot illegal utvinning och handel med naturresurser.

Västra Balkan

Ministrarna väntas diskutera utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter av EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan.

EU och länderna på Västra Balkan bör tydligt bekräfta sitt ömsesidiga och strategiska intresse för Europas säkerhet och den regelbaserade europeiska säkerhetsordningen. Ett utökat samarbete är av strategisk betydelse också i ett läge då andra aktörer strävar efter att stärka sitt inflytande i regionen. EU-närmandet är även ett instrument för att stärka genomgripande samhällsreformer och institutioner i länderna på Västra Balkan.

 

Producerat av EU-representationen.