Artikel från Utrikesdepartementet

WTO-reform och förberedelser inför MC13, handelsrelationen EU-USA och handelsstöd till Ukraina på EU-möte

Publicerad

WTO-reform och förberedelser inför MC13, handelsrelationen EU-USA och handelsstöd till Ukraina står på dagordningen under FAC handel den 25 november 2022. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell företräder Sverige vid mötet.

WTO-reform och förberedelser inför MC13

EU-kommissionen kommer ge en lägesuppdatering om arbetet inom WTO samt informera om förberedelserna inför WTO:s trettonde ministerkonferens (MC13), som planeras hållas i slutet av 2023.

Regeringen anser att det är viktigt att EU fortsätter visa ledarskap och arbetar vidare för nödvändiga reformer av WTO och genomförandet av besluten som togs vid ministermötet. Regeringen stödjer vidare EU-kommissionens arbete med att återupprätta WTO:s tvistlösningsmekanism i två steg för att hantera handelskonflikter.

Handelsrelationen EU-USA

Ministrarna väntas diskutera den senaste utvecklingen i den transatlantiska handelsrelationen.

Regeringen kommer under mötet att verka för att EU ska driva en ambitiös och framåtblickande linje i förhållande till den amerikanska administrationen för att på bästa sätt värna ett öppet transatlantiskt handels- och investeringsklimat.

Handelsstöd till Ukraina

Ministrarna väntas diskutera det handelsrelaterade stöd till Ukraina som EU infört sedan Rysslands oprovocerade militära aggression mot Ukraina.

Regeringen anser att det är angeläget att EU fortsätter att stödja Ukraina politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt. Sverige har även varit pådrivande för beslutet om att tillfälligt ta bort alla import- och antidumpningstullar från Ukraina. Regeringen kommer under mötet att verka för att EU gör vad man kan för att stödja Ukraina genom handelspolitik och handelsförenkling, såväl vad gäller tillfälliga lättnader som fortsatt arbete inom ramen för existerande avtal.

 

Producerat av EU-representationen.