Artikel från Statsrådsberedningen

Ministermöte om EU:s framtidskonferens, Storbritannien och stärkt demokrati

Publicerad

En bredd av frågor finns på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel den 25 januari. EU:s relation med Storbritannien, demokrati och EU:s framtidskonferens står i fokus.  

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Mötet i EU:s så kallade allmänna råd 25 januari äger rum i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Det franska ordförandeskapet

På mötet kommer det franska ordförandeskapet att presentera prioriteringar och arbetsprogram för ministerrådet under första halvåret 2022:

· ett mer suveränt Europa, bland annat genom ett förstärkt Schengen,

· en ny europeisk tillväxtmodell där bland annat den ekonomiska utvecklingen är sammanlänkad med klimatmålen och

· ett humant Europa som lyssnar på medborgarnas oro genom Framtidskonferensen.

Stärkt demokrati i EU

Ministrarna ska diskutera det paket av förslag för att främja demokrati och transparens som EU-kommissionen presenterade hösten 2021. I centrum står integritet i samband med val och demokratisk delaktighet.

Utgångspunkterna är behovet av att skydda och försvara medborgarnas politiska rättigheter och valrättigheter och att stärka den demokratiska debatten i EU. Bakgrunden är bland annat att en allt större del av den politiska debatten sker online och i sociala medier. EU-kommissionen ser behov av större transparens i samband med politisk reklam och att stärka möjligheterna för EU:s medborgare att utöva sin rösträtt i kommunala val och i val till Europaparlamentet.

Regeringen välkomnar åtgärder i syfte att skydda valrättigheter, politiska rättigheter och principerna för demokratisk debatt i EU. Regeringen anser samtidigt att förslaget behöver analyseras eftersom de regler för politisk reklam som föreslås inte finns i Sverige och att det är av största vikt att säkerställa vidsträckt yttrandefrihet och mediernas oberoende. Regeringen ser positivt på att EU-kommissionen tar initiativ till att hantera de svårigheter som EU-medborgare kan stå inför när de använder sin rätt att rösta och kandidera. Regeringen understryker samtidigt att principen om att valfrågor främst ska regleras på nationell nivå värnas.

Konferensen om Europas framtid

Det franska ordförandeskapet ska informera om plenarförsamlingen i Europaparlamentet den 21–22 januari. Då presenteras rekommendationer från två så kallade medborgarpaneler, det vill säga de paneler som täckt områdena Demokratin i EU; Värderingar, rättigheter, rättsstatsprincipen och Säkerhet; Klimat och miljö samt Hälsa.

Konferensen har försenats av pandemin. Som representant för en av EU:s tre kommande ordförandeskapsländer ingår EU-minister Hans Dahlgren i konferensens exekutiva styrelse.

Regeringen anser att medborgarna måste få betydligt mer utrymme att uttrycka sig i sakfrågor samt erbjudas ett mer interaktivt upplägg vid nästa plenarförsamling.

Relationen mellan EU och Storbritannien  

Ministrarna kommer att få en lägesuppdatering om relationen mellan EU och Storbritannien med fokus på Nordirlandsprotokollet. Protokollet ingår i utträdesavtalet och ska motverka en hård gräns mellan Irland och Nordirland samtidigt som EU:s inre marknad upprätthålls.

Som svar på den brittiska regeringens vilja att omförhandla protokollet lade EU-kommissionen i höstas fram förslag på mer flexibla lösningar på hur det genomförs. Det handlar bland annat om att säkra den långsiktiga tillgången till läkemedel på Nordirland.

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet. 

 

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd om allmänna frågor 25 januari

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 25 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.