Artikel från Socialdepartementet

Myndighetsbesök en del av sjukvårdsministerns vardag

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har börjat med sina verksamhetsbesök på Socialdepartementets myndigheter som arbetar med sjukvårdsfrågor på olika sätt. Nyligen besökte ministern Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Läkemedelsverket.

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson står tillsammans med IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson under besöket på Inspektionen för vård och omsorg. Minister står tillsammans med myndighetens generaldirektör Sofia Wallström.

  Foto: Regeringskansliet

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Sofia Wallström, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg.

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Sofia Wallström, generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg.

  Foto: Regeringskansliet

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson tillsammans med Läkemedelsverkets styrelseordförande Nils Gunnar Billinger, generaldirektör Björn Eriksson och statssekreterare Miriam Söderström.

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson tillsammans med Läkemedelsverkets styrelseordförande Nils Gunnar Billinger, generaldirektör Björn Eriksson och statssekreterare Miriam Söderström.

  Foto: Regeringskansliet

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson vid ministerns besök på Läkemedelsverket.

  Foto: Regeringskansliet

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på besöket på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

  Sjukvårdsministern besökte också Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tillsammans med bland andra statssekreterare Miriam Söderström.

  Foto: Regeringskansliet

 • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson tillsammans med Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, och Johanna Adami, ordförande i myndighetens styrelse.

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson tillsammans med Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, och Johanna Adami, ordförande i myndighetens styrelse.

  Foto: Regeringskansliet

– För mig som statsråd är myndigheternas kompetens och driv ovärderliga för det dagliga arbetet. Därför har jag prioriterat att besöka myndigheterna som arbetar med frågorna inom min statsrådsportfölj så tidigt som möjligt under mandatperioden för att snabbt få experternas bild av situationen i landet och arbetet inom myndigheterna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Vid besöket på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 6 december mötte ministern generaldirektören Sofia Wallström och personal vid myndigheten. IVO ansvarar för tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Under besöket diskuterade ministern och medarbetarna bland annat om hur myndigheten arbetar med nationell tillsyn av sjukhusvården med särskilt fokus på akutsjukhus samt hur IVO arbetar med tillsyn kopplat till brister och missförhållanden vid särskilda boenden för äldre.

Måndagen den 12 december besökte sjukvårdsministern Myndigheten för vård- och omsorgsanalys vars uppdrag är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Jean-Luc af Geijerstam är generaldirektör. Myndigheten presenterade sin verksamhet och hade även bjudit in en representant för det patient- och brukarråd som är knutet till myndigheten. Det blev en intressant dialog om bland annat utmaningar i kompetensförsörjningen och tillgång till statistik för att kunna följa upp och förbättra förutsättningarna, såväl inom hälso- och sjukvården som omsorgen.

På Luciadagen den 13 december besöktes även Läkemedelsverket i Uppsala där ministern mötte generaldirektör Björn Eriksson. Läkemedelsverket är en förvaltningsmyndighet som bland annat ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotiska och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära. Ministern fick bland annat en presentation om hur ett läkemedel godkänns i Sverige, om myndighetens inspektioner och behandlingsrekommendationer.

Statliga myndigheter

De statliga myndigheterna är ett viktigt verktyg i regeringens uppgift att styra riket. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. De ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.