Artikel från Utrikesdepartementet

Spannmål från Ukraina lindrar den globala hungerkrisen

Publicerad

Sverige stödjer spannmålsexport från Ukraina genom Black Sea Grain Initiative och Grain from Ukraine. Initiativen syftar till att lindra den globala hungerkrisen och svältrisken som förvärrats av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och att stödja Ukrainas ekonomi och jordbrukssektor.

Utöver det omfattande mänskliga lidandet och den materiella förstörelsen i Ukraina, har Rysslands aggression även fått stora humanitära konsekvenser för utsatta människor världen över. Före invasionen var Ukraina en betydande global exportör av spannmål. Men eftersom Ryssland blockerat utförsel av ukrainskt spannmål har tillgången på spannmål i världen minskat, och priserna ökat.

– Det ryska agerandet har förvärrat en redan akut global hungerkris med risk för svält. Regeringen stödjer flera initiativ för att motverka akut hunger bland världens mest utsatta och samtidigt stödja den ukrainska jordbrukssektorn genom spannmålsleveranser från de ukrainska hamnarna, säger bistånds- och handelsminister Johan Forssell.

Spannmålsexport via Svarta havet

I september beslutade Sverige om stöd till ukrainsk livsmedelsexport genom att bidra med 400 miljoner kronor för upphandling och transport av 50 000 ton ukrainskt vete för humanitära ändamål. Köpet och transporten sker i FN:s livsmedelsprograms (WFP) regi. Det levereras till behövande i Jemen, där risken för svält är mycket stor.

Detta har möjliggjorts genom avtalet Black Sea Grain Initiative, som FN och Turkiet förhandlade fram i juli 2022. Det innebär att fartyg lastade med ukrainskt spannmål, jordbruksprodukter och gödningsmedel säkert kan passera från Ukraina och över Svarta havet för vidare transport. Totalt har 15 miljoner ton ukrainskt spannmål och livsmedelsprodukter exporterats inom ramen för Black Sea Grain Initiative. Det har bidragit till att stödja Ukrainas jordbrukssektor, motverka svält i världen, och stabilisera globala livsmedelspriser.

Regeringen välkomnade parternas överenskommelse den 17 november om att förlänga avtalet med fyra månader. Läs mer här: The Government of Sweden welcomes the renewal of the Black Sea Grain Initiative - Government.se

Ukrainsk donation av spannmål till behövande

Grain from Ukraine är ett initiativ lanserat av Ukrainas regering i syfte att hjälpa de som drabbats hårdast av den ryska invasionens konsekvenser för global livsmedelsförsörjning. Minst 125 000 ton spannmål doneras av Ukraina till utsatta människor i Afrika och Asien.

– Ukrainas ledarskap för att bidra till en del av lösningen på livsmedelskrisen i världen, samtidigt som man försvarar sitt land mot Rysslands förödande krig, är beundransvärt, säger Johan Forssell.

Sverige bidrar till det ukrainska initiativet med 100 miljoner kronor till FN:s livsmedelsprogram (WFP), som har i uppdrag att transportera spannmålet till behövande. I samband med lanseringen av Grain from Ukraine påbörjade tre fartyg lastade med ukrainskt spannmål sin transport till Sudan och Jemen.