Artikel från Kulturdepartementet

Kulturministerns samråd med nationella minoriteter

Publicerad

Varje år ordnas enskilda samråd för Sveriges fem nationella minoriteter judar, romer, samer som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med de årliga samråden är att diskutera aktuella frågeställningar kring minoritetspolitiken i en öppen och konstruktiv dialog.

Under februari månad har kulturminister Parisa Liljestrand bjudit in representanter från minoritetsorganisationer från alla fem minoriteter. 

- Den fortsatta dialogen med Sveriges nationella minoriteter är central för att föra minoritetspolitiken framåt, och våra årliga samråd är ett viktigt forum för dialog om aktuella och långsiktiga frågor, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Samråden utgår från minoritetspolitikens tre delområden språk och kulturell identitet, inflytande och delaktighet samt diskriminering och utsatthet.

Under årets samråd har samtalen bland annat handlat om behovet av kunskapshöjande åtgärder, om en sammanhängande utbildningskedja för att bevara och främja minoritetsspråken och frågor om minoritetspolitikens styrning och uppföljning.