Artikel från Utrikesdepartementet

Med anledning av inskränkande av rättigheter för hbtqi-personer i Uganda

Publicerad

Ugandas parlament har valt att rösta för ett förslag som mycket långtgående inskränker rättigheterna för hbtqi-personer i Uganda. Om lagen antas slutligt bryter den mot Ugandas internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Regeringen förutsätter att president Museveni, i den vidare behandlingen av lagen, tar hänsyn till de grundläggande demokratiska principerna såsom respekt för alla människors lika värde och rättigheter, och skydd för minoriteter.

Utrikesdepartementet fortsätter att genom svenska ambassaden och EU-delegationen i Kampala följa utvecklingen mycket noga. UD har framfört oron till Ugandas regering, och har parallellt en nära och löpande dialog med det civila samhället och människorättsförsvarare i landet, inklusive hbtqi-organisationer.

Sverige har en mycket tydlig hållning till stöd för allas åtnjutande av mänskliga rättigheter, oberoende av sexuell läggning och könsidentitet.