Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen har överlämnat propositionen om Sveriges medlemskap i Nato till riksdagen

Publicerad

Propositionen är ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till Nato.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Överlämnandet av regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato är en historisk händelse och ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap, säger utrikesminister Tobias Billström.  

När Ryssland inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 förändrades det säkerhetspolitiska läget i grunden för Sverige och för Europa.

– Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Ett medlemskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet och att solidariskt bidra till att stärka hela det euroatlantiska områdets säkerhet. Sverige har därför med brett parlamentariskt stöd ansökt om Natomedlemskap, säger Tobias Billström.

Ett medlemskap i Nato innebär att Sverige ansluter sig till nordatlantiska fördraget, vilket kräver riksdagens godkännande. Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda ett statusavtal som reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Statusavtalet förutsätter en lagändring för att införlivas i svensk rätt.

Nato är en mellanstatlig organisation där medlemmarna tar gemensamt ansvar för det kollektiva försvaret att upprätthålla fred och säkerhet. Som Natomedlem kommer Sverige att bidra solidariskt till hela Natos säkerhet och Sverige kommer att omfattas av de ömsesidiga försvarsförpliktelser som medlemskapet innebär.

Den nu beslutade propositionen har föregåtts av promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24). Berörda instanser och allmänheten har haft möjlighet att lämna sina synpunkter på de förslag och bedömningar som presenterades i promemorian.

När alla Natos medlemsstater har godkänt Sveriges anslutningsprotokoll kan Sverige bli medlem i Nato. Riksdagens godkännande krävs innan regeringen kan besluta om Sveriges anslutning. Riksdagens godkännande inhämtas genom den nu beslutade propositionen. När Sveriges anslutningsinstrument har deponerats i enlighet med bestämmelserna i nordatlantiska fördraget blir Sverige medlem i Nato.

– Vårt kommande medlemskap i Nato innebär en ny svensk utrikes- och säkerhetspolitisk identitet. Som Natomedlem kommer Sverige att uppfylla sina åtaganden enligt nordatlantiska fördraget och gentemot samtliga allierade. Sverige kommer att vara en allierad att lita på, säger Billström.

Om Sveriges och Natos historia

Sverige samverkar sedan 1994 med Nato inom samarbetet Partnerskap för fred (PFF). Sverige blev 1997 del av Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR). I samband med Natos toppmöte i Wales 2014 erhöll Sverige status som en av Natos Enhanced Opportunities Partner (EOP). Sedan 5 juli 2022 och fram till dess att Sverige blir medlem i Nato har Sverige status som inbjudet land, så kallad invitee.

Inom ramen för partnerskapet med Nato deltar Sverige i utbildningar och i övningar och har även stått värd för sådana aktiviteter, samt samarbetar med Nato i standardiserings- och förmågeutveckling. Sverige har deltagit i Natoledda militära insatser bland annat i Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Irak och Libyen.

Som inbjudet land deltar Sverige i alla delar av Natos verksamhet, förutom i kärnvapenrelaterade frågor inom ramen för Nuclear Planning Group, där endast medlemmar deltar. Som inbjudet land har Sverige ingen beslutsrätt.

Laddar...