Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Startskottet för framtidens cancerpolitik

Publicerad

På onsdagen den 29 mars bjöd regeringen in representanter från olika delar av vårdprofessionen, civilsamhället, myndigheter och patientrepresentanter till en hearing om nästa steg inom cancervården, inklusive barncancervården. Bland inledningstalarna fanns bland andra statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 • Statsminister Ulf Kristersson står bakom ett vitt talarpodium och håller tal.

  Statsminister Ulf Kristersson invigningstalade på regeringens cancerhearing den 29 mars 2023.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Porträtt av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har ansvaret för cancerfrågan i regeringen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Porträtt av Tarek Arnaout.

  Under mötet talade även Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer och som själv haft cancer som ung.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Gruppbild på statsminister Ulf Kristersson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer.

  Statsminister Ulf Kristersson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Sveriges nationella cancerstrategi fyller 14 år i år, och nu är det dags att uppdatera den så att Sverige kan fortsätta att vara i framkant vad gäller cancervården. Hearingen var därför av stor betydelse, både genom starka vittnesmål av att ha cancer och genom konstruktiva och värdefulla diskussioner, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen vill utveckla och förbättra den nationella cancerstrategin, som antogs 2009, för att säkerställa att Sverige förblir ett föregångsland inom cancervården. Hearingen med de inbjudna deltagarna var ett första steg i detta arbete, där deltagarna diskuterade de viktigaste frågorna för framtidens cancervård och framtidens barncancervård. Under mötet talade även Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer och som själv haft cancer som ung.

Sedan den nationella cancerstrategin antogs har en betydande utveckling skett inom cancerområdet, och stora framsteg har gjorts inom hela sjukdomsförloppet. Den senaste landsprofilen för Sverige, framtagen av OECD inom ramen för Europas plan mot cancer, konstaterar att förekomsten av cancer i Sverige är lägre än det europeiska genomsnittet. Sverige har också en av de lägsta andelarna av befolkningen som dör till följd av cancer i EU.

Cancer är en högt prioriterad fråga för regeringen, och trots goda resultat anser regeringen att det finns mer att göra. Jämlikheten inom vården ökar, men det finns fortfarande till exempel skillnader mellan olika socioekonomiska grupper vad gäller deltagande i cancerscreening. Utvecklingen av hantering av hälsodata gör att cancervården står inför ett möjligt paradigmskifte. Genom att säkert och effektivt dela denna data kan ny forskning tas fram och framsteg göras inom både cancervården och vården i stort.

Barnperspektivet när det gäller cancer var också viktigt under hearingen. Bland frågorna som diskuterades var till exempel bristerna i överlämningarna mellan barn- och vuxencancervården samt framtidens barncancervård.

Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

Den 1 februari höll det svenska ordförandeskapet och Europeiska kommissionen högnivåkonferens om cancervård i Stockholm. Mötet var del av det svenska ordförandeskapets prioriteringar och samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer. Konferensen utgick från EU:s plan mot cancer, och tre huvudområden diskuterades: prevention, tidig upptäckt och förutsättningar för datadriven cancervård. Huvudtemat för konferensen var en cancervård på jämlika villkor.

Laddar...