Besök av försvarsminister Austin visar USA:s starka stöd för Sveriges medlemskap i Nato och det nära bilaterala försvarssamarbetet

Publicerad

Onsdagen den 19 april tog försvarsminister Pål Jonson emot sin amerikanske kollega Lloyd J. Austin III på Muskö örlogsbas, söder om Stockholm. Besöket var det första av en amerikansk försvarsminister på 23 år och visar på USA:s starka stöd för Sveriges medlemskap i Nato liksom på det nära bilaterala försvarspolitiska- och militära samarbetet mellan Sverige och USA.

 • Försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd Austin håller ett möte dit många fotografer var inbjudna att delta de första fem minuterna. På varsin sida av bordet sitter svenska och amerikanska representanter.

  Försvarsministrarna Pål Jonson och Lloyd Austin inleder ett möte i ett mötesrum i Musköbasens bergrum.

  Foto: Försvarsmakten

 • Försvarsminister Lloyd Austin och försvarsminister Pål Jonson står sida vid sida under en hedersceremoni av Livgardet.

  Försvarsminister Lloyd Austin och försvarsminister Pål Jonson vid en hedersceremoni av Livgardet.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Pål Jonson och Lloyd Austin står och samtalar innan pressträffen ska börja

  Pål Jonson och Lloyd Austin står och samtalar innan pressträffen ska börja.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Lloyd Austin och försvarsminister Pål Jonson under en pressträff. I bakgrunden syns Visby-korvetten Härnösand bakom två flaggor. En svensk och en amerikansk.

  Försvarsminister Lloyd Austin och försvarsminister Pål Jonson under pressträffen.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Lloyd Austin och Pål Jonson kliver ombord på HMS Härnösand medan sjömän står i givakt.

  Lloyd Austin och Pål Jonson kliver ombord på HMS Härnösand.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Lloyd Austin står och samtalar med försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och marinchef Ewa Skoog Haslum.

  Försvarsminister Lloyd Austin står och samtalar med försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och marinchef Ewa Skoog Haslum.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Marinchef Ewa Skoog Haslum står och samtalar med försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Lloyd Austin

  Marinchef Ewa Skoog Haslum står och samtalar med försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Lloyd Austin

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Försvarsminister Austin besökte Musköbasen med en stor amerikansk delegation med bland andra USA:s biträdande försvarsminister Celeste Wallander och Julie Smith, USA:s ambassadör till Nato. Försvarsminister Austins besök i Sverige är en tydlig återförsäkran om det fortsatta amerikanska stödet för Sveriges säkerhet och ett konkret ställningstagande för Sveriges anslutning till Nato innan toppmötet i Vilnius. Besöket sker också mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i Europa och i Sveriges närområde.

– Vi är tacksamma för USA:s starka stöd för Sveriges ansökan om medlemskap i Nato och det tydliga budskapet om vikten av en fortsatt snabb ratificeringsprocess så att Sverige blir fullvärdiga medlemmar i alliansen innan Vilnius, säger försvarsminister Pål Jonson.

Efter inledande hedersbetygelser och välkomstceremoni av Livgardet höll försvarsministrarna överläggningar inne i Musköberget. Ministrarna samtalade bland annat om det försämrade säkerhetshetsläget mot bakgrund av Rysslands krig mot Ukraina, vikten av långsiktigt militärt och politiskt stöd till Ukraina, liksom Sveriges anslutning till Nato. Därtill talade ministrarna om transatlantiska länken i relationerna till Kina. Under mötet diskuterades också hur Sverige och USA konkret kan stärka de bilaterala försvarsrelationerna och samarbetet mellan respektive försvarsmakt. Samtidigt som Austin besökte Stockholm befann sig en svensk delegation i Washington D.C för förhandlingar om ett Defence Cooperation Agreement mellan länderna.

– USA är en mycket uppskattad partner till Sverige och en nyckelpartner när det gäller säkerhet och försvar. Jag är tacksam över vår samsyn om de många möjligheterna att ytterligare stärka vårt långtgående samarbete, till exempel genom ett Defence Cooperation Agreement (DCA), fortsätter Pål Jonson.

– Sverige har visat ett extraordinärt ledarskap i att driva på stödet till Ukraina. Tack för era ovärderliga bidrag till Ukrainas kamp för att leva få leva i frihet, sade Austin.

Försvarsministrarna fick därefter en presentation av svenska marinens verksamhet i Östersjöområdet av marinchef Ewa Skoog Haslum i Marinstabens ledningscentral. Därefter följde en rundtur i Musköbergets underjordiska dockor.

Efter lunch höll ministrarna en gemensam presskonferens i hamnen, varefter de klev ombord HMS Härnösand tillsammans med marinchefen och överbefälhavare Micael Bydén för transport till Berga örlogsbas. Under färden fick försvarsministrarna bevittna en militär demonstration bestående av bland annat landstigning av amfibiekåren, överflygningar av JAS Gripen och helikopter 16, svävare och korvetter samt en ubåt som gick upp i ytläge.

– Sveriges medlemskap i Nato kommer att innebära en starkare allians och ett starkare Nato. Sverige har USA:s fulla och fasta stöd. Vi ser fram emot att välkomna Sverige som alliansens 32:a medlem - och för att vara tydliga ser vi fram emot att så sker innan Natos toppmöte i juli, sade försvarsminister Austin under pressträffen.