Carl-Oskar Bohlin träffade Estonia-överlevare

Publicerad

Tisdagen den 16 maj tog minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin emot en delegation med tre överlevare från förlisningen av M/S Estonia 28 september 1994.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står på rad tillsammans med flera personer som överlevt förlisningen av fartyget Estonia 28 september 1994.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin med överlevare från förlisningen av Estonia 28 september 1994. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Förlisningen av M/S Estonia är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna och en av de dödligaste över huvud taget under sent 1900-tal.

Mötet, som initierades av överlevarna, ägde rum på Försvarsdepartementet i Stockholm. Vid mötet lyssnade ministern på överlevarna som framförde sin syn på risker och möjligheter kopplade till hanteringen av Estonia-frågan framgent.

– Jag uppskattade att idag få ta emot och lyssna på överlevare från förlisningen av M/S Estonia. Jag var själv bara 8 år när katastrofen inträffade, men växte upp i Borlänge som var en av de hårdast drabbade orterna i Sverige. Med ombord fanns bland annat en bussresa med IF Metall-pensionärer från Borlänge. Alla utom en på bussresan omkom. Idag är jag minister med ansvar för bland annat Statens Haverikommission – och även om det aldrig kommer att gå att besvara alla frågor om vad som hände den där natten för snart 30 år sedan så hoppas jag att framtida undersökningar kan bidra till en ökad förståelse för hur det gick till när fartyget sjönk, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2023 föreslagit att Statens haverikommission tillförs 25 miljoner kronor för ytterligare undersökningar av M/S Estonia under 2023. Statens haverikommission ska inom ramen för undersökningsarbetet bärga bogrampen samt fotografera och filma på bildäck. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Statens haverikommission planerar nu för att genomföra kompletterande undersökningar av fartyget genom att fotografera och filma på bildäck samt bärga bogrampen i syfte att bättre förstå förlisningen och inhämta mer information om sjunkförloppet.