Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Fokus på uppbyggnads- och reformsamarbete i Sveriges långsiktiga stöd till Ukraina

Publicerad

Den 17 juli presenterade regeringen sin nya biståndsstrategi för Ukraina, med fokus på uppbyggnads- och reformsamarbete. Strategin omfattar totalt 6 miljarder kronor och är Sveriges största bilaterala strategi någonsin.

Sverige stöd till Ukraina är långsiktigt. Strategin sträcker sig från 2023 till 2027, med det övergripande målet om Ukrainas EU-integration. När strategiperioden når sitt slut ska det svenska stödet ha bidragit till ett friare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt välmående Ukraina – på väg mot EU-medlemskap. Strategin som omfattar totalt 6 miljarder kronor ska genomföras av Sida, Svenska institutet och Folke Bernadotteakademin.

– Det här är den största och mest ambitiösa biståndsstrategi som Sverige någonsin antagit för ett enskilt land. Den är historisk! Nu tar vi ett stort kliv framåt för ett kraftfullt och långsiktigt svenskt stöd till Ukraina, sa bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell vid Måndagsrörelsen på Norrmalmstorg den 17 juli där han överlämnade ett första exemplar av strategin till Ukrainas ambassadör i Sverige Andrij Plachotnjuk. 

Fokus på vidareutveckling och EU-integration

Syftet med strategin är inte att återställa Ukraina till det tillstånd som rådde innan Rysslands aggression, utan att bidra till Ukrainas vidareutveckling och EU-integration. Det är också Ukrainas tydliga ambition. Detta arbete pågår redan och kan inte vänta till Rysslands aggression upphört. Det bidrar dessutom till säkerheten och till att skapa förutsättningar för Ukraina att vinna freden. 

Strategin utgår från fem övergripande stödområden som svarar mot Ukrainas behov och prioriteringar av uppbyggnads- och reformarbetet samt tar vara på det mervärde Sverige har som givare: 

  • Uppbyggnad
  • Inkluderande ekonomisk utveckling, företagande och handel 
  • Säkerhet och stabilisering
  • Grön omställning och hållbar utveckling
  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

Ytterligare stöd till Ukraina 

Den nya strategin utgör inte allt svenskt stöd till Ukraina, utan kompletterar det stöd som går via andra myndigheter, multilaterala organisationer och från andra utgiftsområden. 

– Det räcker inte med enbart bistånd för att bygga upp Ukraina. För mig är det av högsta prioritet att handel och bistånd samverkar för att stimulera uppbyggnadsarbetet. Vi måste titta på alla tillgängliga verktyg och engagera den svenska resursbasen, säger Forssell. 

Stöd till Ukraina sedan 1990-talet 

Sverige är en långvarig partner till Ukraina och har stöttat landets utveckling genom det svenska biståndet sedan 1998. Fram till Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 har Sverige bidragit med omkring 4 miljarder kronor i bistånd till landet. Sedan dess har det totala stödet ökat med ytterligare drygt 22 miljarder kronor, varav drygt 4 miljarder kronor är bistånd.

Fakta

I och med att den nya strategin antagits lyfts Ukraina ut ur det bilaterala reformarbete som styrs av strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa. Summan för Östereuropastrategin förblir oförändrad (6,6 miljarder kronor för perioden 2021–2027) vilket innebär att Sverige även höjer sin ambitionsnivå i övriga Östeuropa.

Laddar...