Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Sjukvård – Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Sjukvård. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Pressmeddelande: Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen satsar på en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården

En nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar ska genomföras. Syftet är att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vården samt att på sikt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att 77 miljoner kronor avsätts för detta ändamål under 2024.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården

Regeringen dubblerar satsning mot cancer och barncancer till och med 2026

Regeringen föreslår ytterligare 500 miljoner kronor per år 2024 - 2026 för att höja ambitionerna inom cancer- och barncancervården och för att uppdatera Sveriges cancerstrategi. Satsningen innebär en knapp fördubbling av medel som tidigare avsatts för att motverka den utveckling som snart kan innebära att cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Pressmeddelande: Regeringen dubblerar satsning mot cancer och barncancer till och med 2026