Statsråden deltog i samtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv

Publicerad

Att fler blir äldre är positivt men det ställer också nya krav på välfärden. En prioriterad fråga för regeringen är att klara av att möta kompetensförsörjningsbehoven inom offentlig sektor och skapa fler förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Under fredagen deltog äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i rundabordssamtal tillsammans med representanter från den offentliga arbetsmarknaden, för att diskutera gemensamma satsningar på området.

Porträtt på Anna Tenje och Paulina Brandberg
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltog i ett rundabordssamtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

- Vi behöver bli fler som arbetar mer, sjukskrivningarna behöver minska, fler behöver gå från deltid till heltid och fler från bidrag till arbete. Det är också en fråga om pensionerna, när fler arbetar högre upp i åldrarna höjs den egna pensionen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.  

Satsningarna handlar bland annat om att främja friskfaktorer, att få anställda att jobba högre upp i åldrarna och inspirera fler till att vilja arbeta på heltid. Statistik visar att andelen heltidsanställda inom offentlig verksamhet ökat kraftigt mellan åren 2009 och 2022. I kommunerna har det skett en ökning från 70 till 86 procent. I regionerna har det ökat från 81 till 91 procent.

Ur välfärdssynpunkt är satsningarna viktiga på flera sätt. 

- Alla ska kunna och orka jobba ett helt arbetsliv. Arbetssituationen och arbetsmiljön för de anställda inom välfärden är en viktig fråga för regeringen. Vi behöver fortsätta det förebyggande arbetet för att ingen ska riskera att slitas ut eller skadas på arbetet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.