EU-länderna överens om reformen av elmarknaden

Publicerad

Vid mötet i energirådet 17 oktober kom rådet överens om ändringar i utformningen av EU:s elmarknad. Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.

Elmarknadsreform

När EU:s energiministrar träffades i Luxemburg enades de om rådets ståndpunkt om ett förslag om ändring av utformningen av EU:s elmarknad.

Syftet med reformen är att göra elpriserna mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen och skydda konsumenterna från pristoppar, särskilt genom att förbättra det sätt som den långsiktiga elmarknaden fungerar på.

Förslaget är en del av en mer omfattande reform av utformningen av EU:s elmarknad som också omfattar en förordning som är inriktad på att förbättra unionens skydd mot marknadsmanipulation genom bättre övervakning och transparens, Remit. Rådet enades om sin ståndpunkt om Remit vid energirådsmötet den 19 juni 2023, under det svenska ordförandeskapet.

Efter överenskommelsen i rådet väntar nu förhandlingar med Europaparlamentet om lagstiftningens slutliga utformning.

Energisamarbete med Ukraina och andra övriga frågor

Under punkten Övriga frågor anslöt sig Ukrainas energiminister för att informera om energisamarbetet mellan EU och Ukraina inför vintersäsongen och om situationen för Ukrainas energisystem, inklusive infrastruktur.

Kommissionen gav också en uppdatering om läget vad gäller energiberedskapen inför vintern 2023/2024 och Estland och Finland informerade om den skadade gasledningen mellan de båda länderna.