Artikel från Statsrådsberedningen

Krafttag för att bekämpa gängkriminaliteten

Publicerad

Regeringen lägger nu om kriminalpolitiken. Att kraftfullare åtgärder är nödvändiga är de senaste veckornas avskyvärda våldsdåd ett bevis för. Preventiv avlyssning, dubbla straff, visitationszoner, förvaringsstraff, kunskapsutbyte med andra länder är några i raden av de åtgärder som nu införs.

Publicerad den 21 november 2023
Pressmeddelande:
Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

Publicerad den 15 november 2023
Pressmeddelande:
Samverkansstruktur inrättas för barn och unga i grov kriminalitet

Publicerad den 9 november 2023
Pressmeddelande:
Utredningstiden kortas för skärpt ungdomsövervakning

Publicerad den 31 oktober 2023
Pressmeddelande:
Dubbla minimistraff för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar

Publicerad den 31 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Ny huvudregel för ökad informationsdelning med brottsbekämpningen

Publicerad den 30 oktober 2023
Pressmeddelande:
Utredning föreslår ny lag om anonyma vittnen

Publicerad den 26 oktober 2023
Första gemensamma polisstationen mellan Sverige och Norge

Publicerad den 21 oktober 2023
Pressmeddelande: Sekretessen ska rivas mellan myndigheter för att stoppa de kriminella gängen

Publicerad den 21 oktober 2023
Pressmeddelande:
Skyddet för personuppgifter ska förstärkas

Publicerad den 13 oktober 2023
Pressmeddelande:
Polismyndigheten ska få ökad tillgång till befintliga kamerasystem

Publicerad den 13 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Regeringen skärper straffen för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar

Publicerad den 12 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Pressträff efter möte i Nationella säkerhetsrådet (webb-tv)

Publicerad den 11 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Pressträff i samband med överlämning av utredning om fler preventiva tvångsmedel (webb-tv)

Publicerad den 10 oktober 2023
Pressmeddelande: 
Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras (webb-tv)

Publicerad den 26 september 2023
Pressmeddelande: 
Rundabordssamtal om åtgärder för att stoppa de illegala sprängningarna

Publicerad den 4 september 2023
Pressmeddelande: 
Forskardialog om organiserad brottslighet och brottsförebyggande åtgärder

Publicerad den 19 september 2023
Pressmeddelande: 
Rådet mot organiserad brottslighet samlas för extrainsatt möte med fokus på senaste våldsvågen

Publicerad den 1 september 2023
Pressmeddelande: 
Polismyndigheten ska lämna lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige

 

Om regeringens arbete för att bekämpa gängkriminalitet

Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige. Arbetet utgår från tre delar: Slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta nyrekryteringen av barn och unga.