Artikel från Utrikesdepartementet

Tips och råd om du ska resa utomlands

Publicerad

Ska du ut och resa? Kom ihåg att ladda ner appen UD Resklar, skriva upp dig på svensklistan och läsa på om ditt resmål och om säkerhetssituationen i landet innan du reser. Se även till att ha en giltig reseförsäkring. Här får du tips och råd inför din utlandsresa och svar på vanliga frågor.

Textplatta: Tre saker inför resan: Ladda ner UD Resklar, läs aktuell reseinformation, anmäl dig till svensklistan
Om du ska ut och resa är det alltid viktigt att vara väl förberedd. Regeringskansliet

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödades i Bryssel i ett terroristdåd den 16 oktober, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att lyssna på lokala myndigheters råd.  

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Läs på om ditt resmål

På Sweden Abroad och i appen UD Resklar ger svenska ambassader reseinformation och aktuell information när något händer i landet som kan påverka dig som resenär. Där finns lokal information om säkerhetsläget, trafiksäkerhet, sjukvård, kriminalitet och mycket mer. 

Välj land på Sweden Abroad:

Om UD avråder från resa

När UD avråder från resor är det en signal om att säkerhetsläget är allvarligt och att du noga bör tänka över ditt beslut att resa. En avrådan betyder nästan alltid att UD har ytterst begränsade möjligheter att hjälpa till vid en kris. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor.

Förberedelser inför resan - checklista

Innan du reser behöver du också se till att du har en reseförsäkring som räcker under hela resan, att ditt pass är giltigt och att du har visum om det behövs. 

Här är en sammanfattning av vad du bör tänka på innan du reser:

Vanliga frågor och svar

UD:s grundläggande rekommendation är att ta del av UD:s och ambassadens reseinformation, att läsa på, förbereda sig och se till att ha en reseförsäkring innan du ger sig av. På plats ska du följa lokala myndigheters uppmaningar och råd. Om det finns en reseavrådan bör den följas.

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av händelsen i Bryssel uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där slå på pushnotiser för aktuellt land.

Det kan innebära flera olika saker. Om du reser utomlands ska du informera dig ännu mer än vad du brukar. Läs ambassadens reseinformation på Sweden Abroad, skriv upp dig på svensklistan och ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och slå på pushnotiser för det aktuella landet. Då kan du få information snabbt när läget förändras.

Oförutsedda händelser kan alltid inträffa och som resenär måste man vara uppmärksam. Undvik om möjligt större folksamlingar, som till exempel demonstrationer och manifestationer.

Viktigt att man som resenär alltid gör en egen bedömning utifrån aktuell situation och resmål och tar ansvar för sin egen resa.

Självklart kan svenskar fortsätta att resa utomlands. Det är naturligtvis upp till var och en att bedöma om man vill resa. Men du bör försäkra dig om att det inte finns en reseavrådan för landet du vill resa till. Med anledning av den förhöjda hotbilden mot Sverige och svenska intressen så är det också extra viktigt att vara väl förberedd och läsa på om säkerhetsläget i stort och vilka hot och risker som finns i det land du ska resa till.  

UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationer bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt kan förändras. En avrådan bygger på en helhetsbedömning av säkerhetsläget i stort i en region, ett land eller delar av ett land.

Det kan till exempel handla om politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot eller risk för allvarlig smittspridning. UD kan också avråda från resor på grund av följderna av en naturkatastrof.

UD avråder normalt inte från resor på grund av enstaka händelser utan det måste vara en mer genomgående försämring av det allmänna säkerhetsläget.

En avrådan betyder nästan alltid att UD har ytterst begränsade möjligheter att hjälpa till vid en kris.

Det finns tre olika nivåer på UD:s reseavrådan:

  • Icke nödvändiga resor – UD avråder från turist- och besöksresor.
  • Alla resor – UD avråder från turist- och besöksresor, arbetsresor och alla andra typer av resor.
  • Uppmaning att lämna landet – UD avråder från alla resor samt uppmanar svenskar att lämna landet. En sådan avrådan utfärdas enbart i situationer med överhängande fara för liv och hälsa.

UD avråder inte från resor utan goda skäl. Anledningen till att UD avråder från att resa till ett land är att det finns en ökad risk att du kan råka illa ut.

Avrådan betyder nästan alltid också att UD har ytterst begränsade möjligheter att hjälpa till vid en krissituation.

Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din vanliga reseförsäkring.

Om svensklistan

Anmäl dig till svensklistan om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet. Uppgifterna i svensklistan sparas bara under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort.