Artikel från Socialdepartementet

Konferens med hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer stärker stödet till Ukraina

Publicerad

Den 1 december står sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och socialminister Jakob Forssmed värdar för en konferens för att diskutera och stärka det svenska stödet till Ukrainas hälso- och sjukvård. Konferensen, som både samlar offentliga och privata aktörer, tar särskilt sikte på hur Ukrainas sjukvårdssystem kan byggas upp, stärkas och moderniseras.

– Sedan Rysslands fullskaliga invasion började i februari 2022 har Sverige varit fast beslutet att stötta Ukraina så länge som det krävs – militärt, ekonomiskt och humanitärt. Stödet till Ukrainas hälso- och sjukvård behöver både lindra det akuta lidandet men det krävs också långsiktiga insatser för att motverka smittsamma sjukdomar och hantera risk för antibiotikaresistens, säger socialminister Jakob Forssmed.

Konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” arrangeras gemensamt av Socialdepartementet och stiftelsen Swecare. Nyckelaktörer inom svensk hälso- och sjukvård kommer tillsammans med ukrainska företrädare att diskutera hur man bäst möter de behov som Ukrainas hälso- och sjukvård har på kort sikt och främja ett långsiktigt samarbete. Till konferensen är en bred grupp deltagare inbjudna från myndigheter, sjukhus, lärosäten, den privata sektorn och civila samhället. Vid konferensen deltar även den ukrainska hälsoministern Viktor Liashko.

– Det unika och viktiga här är just att konferensen blir bred, så att man får in många perspektiv i diskussionerna om detta. Hälso- och sjukvårdssystemet utsätts för mycket svåra påfrestningar och vårdpersonalen arbetar under extremt utmanande förhållanden sedan den fullskaliga invasionen., säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

På programmet står bland annat den svenska regeringens strategi för uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina och exempel på pågående arbeten inom hälso- och sjukvårdssektorn. Man kommer också att diskutera vägar framåt för Ukraina och hur Sverige kan fortsätta stötta och samarbeta med den ukrainska hälso- och sjukvården tillsammans med ukrainska företrädare.