Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Regeringskansliet

Med anledning av uppgifter i media

Publicerad

Det förekommer uppgifter i media om ersättning för vissa resor med statsflyget.

I juli 2023 reste statsministern med statsflyget till Washington för möte med president Biden. Med på resan var även statsministerns hustru. Redan innan resan framgick det tydligt att Regeringskansliet skulle göra avdrag på statsministerns arvode för hustruns resa och statsministern lämnade den information som behövdes för att så skulle ske.

Avdraget har gjorts, men på grund av en miss i tjänstemannaorganisationens interna administrativa hantering gjordes avdraget först i november (efter att media uppmärksammat misstaget). Regeringskansliet har sett över hur sådana här frågor hanteras och bland annat infört extra kontroller för att undvika att det händer igen.

I den intervju som Uppdrag granskning gjorde med chefen för förvaltningschefens kansli tydliggör han vid flera tillfällen att misstaget rättats till och att avdraget är gjort.

Kontakt

Fakta om statsflyget

Statsflygets uppdrag är att säkerställa att statschefen och den högsta civila och militära ledningen kan resa på ett flexibelt och säkert sätt för att de effektivt ska kunna fullgöra sina uppgifter. Verksamheten finns reglerad i statsflygsförordningen (1999:1354) som trädde i kraft den 1 februari 2000.

Huvuddelen av statsflyget finansieras genom Försvarsmaktens anslag. Den som använder statsflyget betalar en flygtidsavgift och en ersättning för Försvarsmaktens kostnader för flygskatt. Flygtidsavgiften som regleras i statsflygsförordningen har varit samma sedan 2013

Laddar...