Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Svenska erfarenheter när europeiska universitetssjukhus samlades i Stockholm

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson talade på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vid ett seminarium anordnat av den europeiska universitetssjukhusalliansen, European University Hospital Alliance. Temat var hur europeiska hälso- och sjukvårdssystem kan stärkas inför framtiden – en fråga aktualiserad inte minst av coronapandemin och det pågående kriget i Ukraina.

Ministern håller i en mikrofon och talar till publik.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson lyfte i sitt tal bland annat vikten av samarbete över gränserna, på europeisk och internationell nivå. Foto: Edvin Bernhardsson/Regeringskansliet

– Många av de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård möter, så som kompetensbrist och för låg vårdkapacitet, möter också andra europeiska länder. Därför är det så viktigt att vi kan lyssna på och ta vara på varandras erfarenheter och lösningar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

European University Hospital Alliance är en medlemsorganisation bestående av europeiska universitetssjukhus. Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är medlem, liksom andra sjukhus i bland annat Berlin, Paris, London och Wien.

Acko Ankarberg Johansson lyfte i sitt tal bland annat vikten av samarbete över gränserna, på europeisk och internationell nivå, även om utmaningarna och hälsosystemen kan variera mellan länderna. Hon lyfte också att gränsöverskridande hälsohot måste hanteras tillsammans.

– Vi behöver vara bättre förberedda på och agera på framtida kriser tillsammans. Detta gjordes tydligt av coronapandemin, så väl som Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i sitt tal.

 Ministern lyfte också de erfarenheter och utmaningar som svensk hälso- och sjukvård möter och hur regeringen arbetar med att hantera dessa, bland annat utmaningarna med vårdkapaciteten, kompetensförsörjningen och de nyare erfarenheterna som ett svenskt Nato-medlemskap medfört.

Laddar...