Faktapromemoria från Socialdepartementet

Meddelande om EU:s strategi för vacciner mot covid-19 2019/20:FPM56

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande om EU:s strategi för vacciner mot covid-19.

Ladda ner:

Den 17 juni 2020 presenterade EU-kommissionen en gemensam EU-strategi för att påskynda utveckling, tillverkning, och distribution av vaccin mot covid-19. Strategin syftar till att säkerställa tillräcklig tillgång till ett säkert och effektivt vaccin för EU:s medlemsstater. Detta ska uppnås genom förköpsavtal med vaccinproducenter inom ramen för instrumentet för krisstöd (Emergency Support Instrument, ESI). Ytterligare finansiering och annan form av stöd kan göras tillgänglig utöver dessa överenskommelser.

Strategin föreslår en anpassning av EU:s regelverk till rådande behov och nyttjande av tillgänglig flexibilitet i regelverket, i syfte att påskynda
utveckling, godkännande och tillgång till vaccin. Samtidigt betonar strategin att standard för kvalitet, säkerhet och verkan ska upprätthållas. Meddelandet redogör för hur strategin bidrar till den globala tillgången till vaccin. Detta genom att mobilisera resurser, samarbeta med länder och globala hälsoorganisationer inom ramen för Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator, samt genom att stödja och påskynda kliniska prövningar och riskdelning genom parallella investeringar i produktionskapacitet.

Regeringen kan välkomna EU-kommissionens meddelande om en gemensam EU-strategi för vaccin mot covid-19. Det är positivt att EU-kommissionen försöker hitta lösningar för att snabba på processerna med att ta fram vaccin och nya läkemedel för behandling eller förebyggande av covid-19. Det är även positivt att EU inom ramen för strategin också har som målsättning att bidra till global och solidarisk vaccintillgång.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.