Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Socialdepartementet

Med förenade krafter mot covid-19 2020/21:FPM77

Publicerad

Faktapromemoria gällande COM (2021) 035.

Ladda ner:

Meddelandet, som presenterades den 19 januari, tar sin utgångspunkt i covid- 19-pandemins utveckling under hösten samt framstegen med att få fram vacciner och påbörja vaccineringen i EU:s medlemsstater. Meddelandet omfattar fyra huvudsakliga områden: öka takten i vaccineringen och säkra leveransen av vacciner, öka testning och sekvensering för att kontrollera spridningen och nya virusvarianter, säkerställa den inre marknadens funktion samt visa europeiskt ledarskap och internationell solidaritet.

Regeringen välkomnar kommissionens ambition att öka takten i vaccinering och genomsekvensering, att anpassa restriktioner för resande i syfte att kontrollera spridningen av nya varianter samt att visa global vaccinsolidaritet.

Det förutses ingen vidare behandling i rådet av meddelandet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...