Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Gemensamt meddelande om en EU-strategi för rymdtrafikledning 2021/22:FPM68

Publicerad

Faktapromemoria gällande gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet - En EU-strategi för rymdtrafikledning - En EU-insats för en global utmaning.

Ladda ner:

En ökad trängsel i rymden utgör ett hot mot rymdinfrastruktur och rymdbaserade tjänster. Den föreslagna strategin har som mål att ta fram konkreta initiativ för att främja en säker och hållbar användning av rymden samtidigt som EU:s strategiska oberoende och industrins konkurrenskraft bevaras.

Regeringens preliminära ståndpunkt är att utvecklingen av en EUgemensam strategi för rymdtrafikledning är ett viktigt steg framåt som utgångspunkt för internationella diskussioner i frågan och för en säker och hållbar rymdverksamhet i framtiden.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.