Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Försvarsdepartementet

Meddelande om en EU-ram för gemensam försvarsupphandling 2021/22:FPM104

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-kommissionens gemensamma meddelande om en EU-ram för gemensam försvarsupphandling.

Ladda ner:

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina har EU:s stats- och regeringschefer enats om att stärka den europeiska försvarsförmågan. Stats- och regeringscheferna har betonat att krigets återkomst till Europa har belyst effekterna av en lång tids underfinansiering, vilket lett till brister i fråga om kritisk försvarskapacitet, särskilt när det gäller mer avancerade produkter, och till fragmentering av den försvarsrelaterade industrin i Europa.

EU-kommissionen presenterade den 18 maj 2022 det gemensamma meddelandet ”Analys av investeringsbrister inom försvarsområdet och vägen framåt” med förslag för att stärka EU:s försvarsindustri och stimulera EU-gemensam upphandling av försvarsmateriel.

I denna faktapromemoria ger regeringen sin syn på förslagen. Den svenska regeringen ser positivt på den övergripande ambitionen i kommissionens meddelande, att stärka Europas samlade försvarsförmåga.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...