Hoppa till huvudinnehåll

Förordning om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende 2022/23:FPM25

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende och om ändring av förordning (EU) 2018/1724.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att harmonisera transparenskraven för korttidsuthyrning av boende via online-plattformar för korttidsuthyrning i de fall då medlemsstaterna beslutar att införa sådana transparenskrav. Förslaget innehåller nya krav på datadelning för korttidsuthyrning av bostäder som gäller för uthyrning i de medlemsstater som har krav på registrering av korttidsuthyrning av boende och innebär bland annat harmonisering av vilka uppgifter som värdar ska lämna vid en registrering om sina korttidsuthyrningsobjekt. Förslaget innebär även förenklad datadelning mellan online-plattformar och myndigheter.

Sverige har idag inte något registerkrav för korttidsuthyrning idag. Respektive medlemsland behöver i ett senare skede ta ställning till huruvida detta ska införas i landet eller ej. Förordningen ska tillämpas inom 24 månader från att den har trätt i kraft.

Regeringen välkomnar förslaget.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...