Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Rådsbeslut om ingående av frihandelsavtal med Nya Zeeland 2022/23:FPM60

Publicerad

Faktapromemoria gällande rådsbeslut om ingående av frihandelsavtal med Nya Zeeland.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens råd ska fatta beslut om att ingå ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal inleddes 2018 och avslutades 2022.

Regeringen välkomnar och stödjer det framförhandlade avtalet och att EU gemensamt bedriver en effektiv handelspolitik som skapar möjligheter för företag att verka på en icke-diskriminerande, regelstyrd och transparent världsmarknad.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.