Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nytt frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland

Publicerad

Europeiska unionens råd kommer i dag att fatta beslut om att underteckna ett frihandelsavtal med Nya Zeeland. Klartecken kommer även ges till att inleda förhandlingar om avtal om regler för digital handel med Singapore och Sydkorea, samt att med Japan anta gemensamma principer för digital handel.

– Jag är mycket stolt över att Europeiska unionens råd kommer underteckna frihandelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland. Avtalet kommer att medföra betydande ekonomiska möjligheter och innehåller de mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden EU någonsin inkluderat i ett handelsavtal. Det har varit en prioritering för det svenska ordförandeskapet i EU, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Europeiska unionens råd kommer även ge EU-kommissionen mandat att inleda förhandlingar om avtal om regler för digital handel med Singapore och Sydkorea. De bindande reglerna syftar bland annat till ökad förutsebarhet och säkerhet för företag och konsumenter vid gränsöverskridande transaktioner, och till att motverka digitala handelsbarriärer.  

Rådet kommer också besluta om att anta gemensamma principer för digital handel med Japan. Handelsprinciperna underlättar samarbete inom nyckelområden för digital handel som motverkande av digital protektionism. 

– Flera viktiga beslut kommer tas i dag som främjar EU:s relationer med den indopacifiska regionen. De digitala handelsavtalen med Singapore och Sydkorea kommer att skapa gynnsamma förutsättningar för digital handel och därmed bidra till grön omställning, innovation, tillväxt och jobbskapande inom EU och partnerländerna, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal