Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Förlängning av lättnader för Ukrainas export till EU 2022/23:FPM63

Publicerad

Faktapromemoria gällande förlängning av lättnader för Ukrainas export till EU.

Ladda ner:

Den 24 maj 2022 beslutade EU med anledning av Rysslands folkrättsvidriga aggression mot Ukraina att tillfälligt upphäva alla import- och antidumpningstullar gentemot Ukraina under ett år, från den 4 juni 2022 till och med den 5 juni 2023.

Förslaget innebär att de tillfälligt upphävda import- och antidumpningstullarna gentemot Ukraina förlängs med ett år, från den 6 juni 2023 till och med den 5 juni 2024. Därutöver innebär förslaget att det ska gå snabbare att återinföra de upphävda tullarna om viss import från Ukraina negativt påverkar unionsmarknaden. Vidare föreslås att EU-kommissionen mer kontinuerligt ska informera medlemsstaterna om åtgärdernas effekter. Förslaget innebär även att en juridisk person eller en sammanslutning, som agerar på unionsindustrins vägnar, inte längre ska kunna begära att EU-kommissionen ska inleda en undersökning av situationen på unionsmarknaden.

Regeringen stödjer EU-kommissionens förslag. Majoriteten av medlemsstaterna stödjer förslaget om förlängning. Vissa medlemsstater har uttryckt behov av åtgärder ifall marknadseffekterna skulle bli alltför stora till följd av ökad import av vissa varor från Ukraina.

Förslaget väntas komma upp för beslut i rådet innan nu gällande åtgärder löper ut den 5 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.