Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Finansdepartementet

EU:s årsbudget 2024 och teknisk justering av fleråriga budgetramen för 2024 2022/23:FPM105

Publicerad

Faktapromemoria gällande Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2024 och MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Teknisk justering av den fleråriga budgetramen för 2024 i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

Ladda ner:

Kommissionen antog och presenterade förslaget till EU:s årsbudget 2024 den 7 juni 2023. Budgeten för 2024 föreslås inklusive specialinstrument uppgå till 189,3 miljarder euro i åtaganden och 143,1 miljarder euro i betalningar.

Regeringens övergripande mål är att EU:s årsbudget för 2024 ska präglas av budgetrestriktivitet och att den med god marginal ska rymmas inom taken i den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027. Regeringen kommer att driva en restriktiv linje under budgetförfarandet och förespråkar att betalningsanslagen ska utgå från realistiska, väl underbyggda och verifierade prognoser samt spegla tidigare genomförande. Regeringen avser att driva Sveriges ståndpunkter vid behandling av EU:s årsbudget för 2024. Då slutresultatet kan komma att påverkas av förslaget om halvtidsöversyn (MTR) där det ännu är okänt vilken fråga likasinnade potentiella allierade kommer att fokusera på, avser regeringen att bedriva arbetet i den process där de bedöms få störst påverkan på resultatet.

Den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 innebär att utgiftstaken fastställs i löpande priser. Enligt artikel 4 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska justeringen göras årligen. Då årsbudgeten anges i löpande priser ger den tekniska justeringen budgetens tak i rätt prisnivå för årsbudgeten 2024. Den tekniska justeringen är inte en del av EU:s årsbudgetprocess.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...