Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådsbeslut att inleda förhandlingar om avtal om passageraruppgifter mellan EU och Norge, Island respektive Schweiz 2023/24:FPM6

Publicerad

Faktapromemoria gällande Europeiska kommissionens rekommendation till rådsbeslut att inleda förhandlingar om avtal om passageraruppgifter mellan EU och Norge, Island respektive Schweiz, COM (2023) 507, COM (2023) 508 och COM (2023) 509.

Ladda ner:

År 2016 inrättade EU ett gemensamt system för insamling och behandling av passageraruppgifter, så kallade PNR-uppgifter. Uppgifterna har blivit ett viktigt verktyg i arbetet mot terrorism och grov brottslighet. Norge och Island har antagit nationell PNR-lagstiftning och Schweiz avser att göra det. De tre länderna har också uttryckt intresse att ta emot PNR-uppgifter om flygningar från EU, men det saknas i nuläget en rättslig grund för detta. Kommissionen har därför presenterat rekommendationer till rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om PNR-avtal mellan EU och Norge, Island respektive Schweiz.

Syftet med avtalen är att ge de tre länderna möjlighet att motta PNR-uppgifter på ett lagligt sätt och att använda uppgifterna på ett sätt som både säkerställer säkerheten för enskilda som reser inom det gemensamma området utan inre gränskontroller och som skyddar deras personuppgifter. Avtalen blir också ett sätt att främja brottsbekämpande myndigheters samarbete genom möjlighet att utbyta PNR-uppgifter. Regeringen välkomnar kommissionens rekommendationer till rådsbeslut.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...