Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 1999

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nu kommer den andra årgången av Regeringskansliets årsbok. Avsikten med årsboken är att informera om Regeringskansliets arbete. För Regeringskansliets del präglades milleniets sista år av flera stora och viktiga frågor. Några av dem presenteras närmare i denna årsbok. Andra frågor berörs mera översiktligt. Inom Regeringskansliet pågår dessutom ständigt ett viktigt löpande vardagsarbete, som inte alltid uppmärksammas. I årets upplaga av årsboken har två skribenter ombetts medverka med sina iakttagelser. Den ena är Hans Dahlgren, vår ambassadör i FN, som beskriver arbetet i säkerhetsrådet och Sveriges roll i det sammanhanget. Den andre är journalisten Erik Fichtelius, som skriver om sina personliga synpunkter på Regeringskansliet och medierna. Det är min förhoppning att dessa bidrag skall medverka till en ökad insikt och debatt om dessa frågor.