Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2002

Publicerad

Ladda ner:

Årsredovisning för Regeringskansliet 2002 Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2002 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.