Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför årskiftet 2004/2005

Publicerad

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar & förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2004/2005.