Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 2005

Publicerad

Ladda ner:

Hur många arbetar i Regeringskansliet? Hur såg statsbudgeten ut? Vilka var årets propositioner, skrivelser och offentliga utredningar? Vad arbetade de med i ett visst departement? Nu är Regeringskansliets årsbok 2005 här, som svarar på dessa frågor och mer därtill. I korthet bjuder boken på följande: · Fakta om Regeringskansliet · Statsrådsberedningen har ordet · Departementens verksamhet · Särskilda projekt och program · Regeringskansliets interna utvecklingsarbete · Regeringskansliet i siffror - appendix · Bildgalleri - statsråd i regeringen (endast i den tryckta versionen) Årsboken riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän, andra myndigheter, organisationer, skolor och bibliotek.