Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008

Publicerad

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2008. Om inget annat uppges träder förändringarna i kraft den 1 juli 2008.