Språklag på sydsamiska

Översättning av Språklagen, SFS 2009:600, på sydsamiska.

Ladda ner: