Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011

Publicerad

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2010/2011.

Vid beställning kommer den tryckta skriften att levereras från den 15 december.