Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2010

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2010 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar.