Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsbok 2011

Publicerad

Ladda ner:

Hur många arbetar i Regeringskansliet? Hur såg statsbudgeten ut? Vilka var årets propositioner, skrivelser och offentliga utredningar? I Regeringskansliets årsbok 2011 kan man få svar på bland annat dessa frågor.

Årsboken ger exempel på verksamhet som bedrivits inom Regeringskansliet under det gångna året, men den innehåller också en hel del statistik. Den ger i första hand en bild av tjänstemännens arbete och riktar sig främst till riksdagens ledamöter och tjänstemän, andra myndigheter, organisationer, skolor och bibliotek.

Årsboken innehåller bland annat:

  • Fakta om Regeringskansliet
  • Statsrådsberedningens verksamhet
  • Departementens verksamhet
  • Särskilda projekt och program
  • Regeringskansliets interna utvecklingsarbete
  • Regeringskansliet i siffror - appendix