Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2013

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2013.