Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/2014

Publicerad

Ladda ner:

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2013/2014. En reviderad version publicerades den 30 december 2013.