Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2014

Publicerad

Ladda ner:

Regeringskansliets årsredovisning innehåller resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår även utrikesrepresentationen och kommittéväsendet.

Regeringskansliets förvaltningsanslag för 2014 uppgick till 6 839 miljoner kronor. Av förvaltningsanslaget användes 6 920 miljoner kronor, vilket var ca 1 procent högre än tilldelat anslag. Regeringskansliets anslagssparande 2014 minskade med 81 miljoner kronor.

Medelantalet anställda i Regeringskansliet 2014, korrigerat för tjänstlediga m.m., var 4 637 personer.