Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Regeringens strategi för standardisering

Publicerad

Varför passar lastcontainrar på ett lastfartyg och varför måste vi ha med oss adaptrar när vi reser till USA? Det första är ett exempel på gemensamma, internationella standarder och det andra på avsaknaden av dem. En standard kan beskrivas som en gemensam lösning på ett återkommande problem.

Ladda ner:

Standardisering och användning av standarder har på olika sätt en betydelsefull roll i vårt samhälle och i vår omvärld. Standarder säkerställer att de varor och tjänster som vi dagligdags använder oss av är tillförlitliga och uppfyller de krav som ställs på dem – att de till exempel tar hänsyn till miljön och vår säkerhet.

Strategin pekar ut ett antal svenska strategiska prioriteringar ur ett nationellt, europeiskt och internationellt perspektiv, och beskriver hur de ska adresseras genom en aktiv svensk standardiseringspolitik.

Därutöver beskrivs vissa sektorsspecifika prioriteringar med särskild potential och slutligen vad regeringen gör för att främja svenska intressen inom standardiseringen. Dessa prioriteringar har identifierats genom en bred kartläggning och analys av standardiseringsområden inom Regeringskansliets och berörda myndigheters verksamheter.